Cookie- og privatlivspolitik

Brian Hastrup Polichinel Arnved

Gestaltanalytiker / Reg. Psykoterapeut - FaDP

Kognitiv Terapi - Parterapi

Datapolitik: Cookie- og privatlivspolitik

 

Oversigt:

Ejeroplysninger

Hvad er Cookies?

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Formål med cookies på vores website

Google Analytics

Brug af personoplysninger

GDPR Persondataloven

Klientens rettigheder

 

Ejeroplysninger

Reg. Psykoterapeut – FaDP

Brian H. P. Arnved

Kildeagervej 167

8361 Hasselager

Mobil: 0045 50921932

CVR nr. Ingen, da klinikken er lukket pt. pga af travlhed andetsteds!

 

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

 

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

http://minecookies.org/cookiehandtering/

 

Formål med cookies på arnved.com

Teknisk funktionalitet, så jeg kan huske dine indstillinger.

Trafikmåling, så jeg ved hvor mange, der besøger mit site og kan dokumentere dette over for mig selv.

 

 Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, behandling, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger, kendskab til forskellige emner og følsomme oplysninger.

 

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af mine produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

 

Kontakt vedr. personoplysninger Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos arnved.com, skal du rette henvendelse på klinik@arnved.com eller telefon 50921932. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

Beskyttelse af personoplysninger Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personlige oplysninger på min computer, som kun jeg har adgang til og har en online krypteret backup. Jeg kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Helbredsdata slettes ikke.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Jeg forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør jeg det, retter jeg selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

GDPR Persondataloven

Hos arnved.com har du garanti for overholdelse af de nye EU-regler, GDPR, om beskyttelse af personfølsomme data.

Følgende persondata opsamles og opbevares.

 

I forbindelse med nyhedsbreve:

Navn, e-mail

I forbindelse med behandling og/eller kursusdeltagelse:

Navn, adr., tlf., e-mail, fødselsdag (ikke CPR)

Helbredsoplysninger, herunder symptomoversigt, relevant symptomhistorik, evt. medicin/misbrug/væsentlige sociale problemer/rent private forhold

Oplysninger om racemæssig/etnisk/kulturel baggrund og evt. strafbare forhold

Seksuelle forhold/politiske/religiøse eller filosofiske overbevisninger eller tilhørsforhold

Anden relevant information, eks. livsstil, livshistorie, eller andre, for et behandlingsforløb, relevante informationer

Alle personfølsomme oplysninger på klienter og andre relationer, forbundet med arnved.com opbevares på betryggende vis og iht. Datatilsynets regler. Kun de oplysninger du selv afgiver, bliver indsamlet og opbevaret.

Kun arnved.com har adgang til dine persondata. Når du kommer til undervisning eller behandling hos arnved.com, bliver du bedt om mundtligt samtykke. For at arnved.com kan opbevare dine data, skal du give dit samtykke til det.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til alle opbevarede data omkring din person, du har ret til at forlange dine oplysninger rettet eller udleveret.

arnved.com er underlagt tavshedspligt og etiske regler i henhold til Foreningen af danske psykoterapeuter www.fadp.dk

 

Klientens rettigheder:

Samtykke (se erklæringen nedenfor) kan være skriftligt og vise, hvilke oplysninger der må videregives til hvem og formålet. Erklæringen underskrives elektronisk via mail fra com. Samtykke kan også afgives mundtligt, og registreres som sådan hos arnved.com i forbindelse med en behandling. Du modtager herefter en mail med bekræftelse

Der indsamles kun oplysninger, der er nødvendige for, at jeg som underviser og behandler kan udføre mit arbejde

Formålet med indsamling af oplysninger skal være sagligt.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, og det bortfalder automatisk efter 5 år. Samtykke tilbagekaldes ved at sende en mail til com

Du har ret til at se udtalelser, som jeg har noteret om dig.

Du har ret til at få redigeret forkerte eller vildledende oplysninger.

Alle oplysninger opbevarer jeg på betryggende vis og iht. Datatilsynets regler.

Ved evt. optagelser af forløbet skal du underskrive en særskilt erklæring.

Ved terapi med børn skal underskrives en særskilt erklæring.

Indsamlede oplysninger destrueres eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for mig at have oplysningerne i en form, der kan identificere, hvem du er.

 

SAMTYKKE TIL JOURNALFØRING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER                                                                                                                

I henhold til persondatalovgivningen giver jeg hermed samtykke til,

at Brian H. P. Arnved journalfører og opbevarer flg. oplysninger om mig:

Navn, adr., tlf., e-mail, fødselsdag (ikke CPR)

Helbredsoplysninger, herunder symptomoversigt, relevant symptomhistorik, evt. medicin/misbrug/væsentlige sociale problemer/rent private forhold

Oplysninger om racemæssig/etnisk/kulturel baggrund og evt. strafbare forhold

Seksuelle forhold/politiske/religiøse eller filosofiske overbevisninger eller tilhørsforhold

Anden relevant information, eks. livsstil, livshistorie, eller andre, for et behandlingsforløb, relevante informationer

 

Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mine

oplysninger primært er opfyldelse af journalpligt samt den fordel der er ved,

at Brian H. P. Arnved har oplysningerne tilgængelige i forbindelse med behandlingen.

Jeg har til hver en tid ret til at se de oplysninger, der er noteret om mig.

Og kan til hver en tid få redigeret forkerte eller vildledende oplysninger.

Der vil ikke blive videregivet oplysninger til andre, uden jeg har givet mit udtrykkelige skriftlige samtykke hertil. Undtagelse: Der kan videregives oplysninger, når der sker til varetagelse af offentlige/private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår.

Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at Brian H. P. Arnved benytter mit samtykke som grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på mit samtykke.

Erklæringen underskrives elektronisk via mail fra arnved.com

 

SiteLock

Copyright © All Rights Reserved