Terapien

Brian Hastrup Polichinel Arnved

Gestaltanalytiker / Reg. Psykoterapeut - FaDP

Kognitiv Terapi - Parterapi

Terapien:


Du gøres opmærksom på dine valgmuligheder og det medfølgende ansvar.

Ledetråden er dine vækstmuligheder og ressourcer.


Metoderne jeg anvender kan være:

* Kognitiv terapi

* Gestaltanalyse

* Samtale terapi

* Selvstændige opgaver

* Afspænding

* VisualiseringsøvelserDe generelle emner jeg arbejder med er:


* De 12 jeg-funktioner

* De 7 Aktører

* Jeg-strukturen

* Far - Mor - Mig

* Objektrelationer

* Traumatiske oplevelser

* Verbal og nonverbal sprog

* Vaner, normer og ritualer

* Social adfærd

* Misbrugsadfærd

* Kognitiv overensstemmelse mellem tanke, følelse, impuls og handling

* Behov

* Seksualitet

* Identitet/identitetsdannelse

* Forsvar

* Opgivelsesproces

* Dependens

* Psykodynamik

* Psykosomatik

* Kommunikation

* Assertionstræning

* Fredelig konfliktløsning

* Grundlæggende menneskelige rettigheder


Målet er at du/i hjælpes i retning af større ægthed i forholdet til dig selv og andre.

Jeg er vejleder og følgesvend for dig/jer, i en atmosfære af ligeværdighed og omsorg.

Du/i ledes i retning af erkendelse af egne muligheder, ressourcer og problemstillinger

og forventes at acceptere ansvaret for egne handlinger.


Jeg forventer at du/i er aktiv(e) i forhold til de fundne udfordringer og arbejdspunkter.Individuel terapi.


Ethvert menneske kan i en periode af sit liv få brug for samtaler med en psykoterapeut.

Det kan være aktuelle kriser i arbejdslivet, familie eller parforhold, sygdom, stresssymptomer.

Det kan også dreje sig om mere grundlæggende tanke- og handlemønstre der forhindre én i at leve et energifuldt og tilfredsstillende liv.

Flere veldokumenteret videnskabelige undersøgelser viser at samtaleterapi virker, fordi du i samtalen med en psykoterapeut, får trygge og professionelle rammer, til at arbejde med at få klarhed over dine tanke-føle -og handlemønstre, se nye muligheder og skabe varige positive psykiske forandringer.

Ved et forløb med en terapeut, som er personligt nærværende uden at være følelsesmæssig involveret i dine problemer, får du mulighed for at ”se dig selv udefra” ved at fortælle om, og mærke følelser og tanker, som måske har været årsag til lidelser, eller har forhindret dig i at udfolde dig i et kreativt og energifyldt liv.

Du lærer, med gennemprøvede teknikker, at blive bedre til at rumme og acceptere dine følelser, at respekterer dig selv som et helt menneske, og at blive endnu bedre til at være den du er.Parterapi.

Ønsker I at gøre en indsats for at få jeres parforhold til at fungere bedre, kan dialogbaseret kognitiv terapi og redskaber være hjælpsomt.


I overvejer formentlig parterapi af forskellige grunde, måske:

• I skændes for meget.

• I overvejer skilsmisse.

• I er uenige om de mest basale ting.

• I er I kørt fast i hinandens gensidige bebrejdelser over for hinanden.

• I har mistet den nære kontakt i den fortravlede dagligdags trummerum.

• I er holdt op med at tilkendegive, hvad I tænker og føler inderst inde.

• I er mere optaget af at kæmpe og overleve end af at samarbejde og leve.

• En af jer har haft et sidespring.


Da nogle af de emner vi arbejder med i parterapien er sensualitet, kærlighed og seksualitet er det vigtigt at i føler jer trygge, derfor er kontakt og tillid noget af det vi forsøger at skabe i den første samtale med jer.

Vi belyser de tanker, følelser, adfærd og kropslige sensationer som hver af jer har, hvordan de er forbundet og påvirker jer indbyrdes i jeres gensidige samspil. Endvidere belyser vi jeres indbyrdes samspil og position som I gennem tiden, af lyst, nød eller vane, har påtaget jer. I den sammenhæng kan det være hjælpsomt kortvarigt at belyse jeres familiære baggrund herunder de konflikter der har været og den betydning I har givet den - sammenholdt med de aktuelle konflikter, i forhold til hinanden og jeres eventuelle børn.

Endvidere hjælper jeg jer med, at afklare hvad det er, I hver især ønsker ændret i jeres forhold, hvilken indsats I hver især kan og er villige til at gøre og samt hvordan I kan forbedre jeres forhold til jer selv og hinanden i jeres parforhold.


I parterapien samarbejder jeg med jer om..

• at få begge parter til at føle sig godt tilpas

• at der i terapien bliver plads til at sætte ord på problematikkerne

• at lære jer at forstå og respektere hvor forskelligt, hver af parterne opfatter verden og hinandens signaler

• at se krisen som en mulighed for at genopdage sig selv og hinanden

• at give plads til at drømme om, hvad I sammen kunne udvikle og opleve i stedet for det, der har været


Udgangspunktet for at gå i parterapi:

• at lære nye og bedre måder at kommunikere indbyrdes

• at blive tydelig både som partnere og som de mennesker, man hver især er

• at lære at arbejde sammen som et team, når der er problemer, i stedet for at skabe skyttegravslignende tilstande

• at finde den friskhed i opfattelsen af partneren, som er blevet slidt væk igennem tiden

• at finde vitalitet, ømhed og venskab

• at huske, at det er hverdage, der er flest af

• at lære, hvilke ændringer, der skal til for at gå mere konstruktive veje fremover

• at komme ind til kernen af det, som virkeligt har værdi og binder jer sammen


Som en del af terapien får I som regel hjemmeopgaver med jer herfra. Tidspunkter for de efterfølgende samtaler vil være tilpasset i samråd med jer, så I har mulighed for både at afprøve øvelserne og erfare hvilken effekt de har, i forhold til jer begge.

Af jer kræver det således motivation, fokuseret opmærksomhed og vilje til aktiv at deltage i, at gøre en indsats for at skabe forandring af tanke- og adfærdsmønstre.

På den måde kan terapien blive indsigtsgivende og danne grundlag for erkendelse, ændring og udvikling.


Parterapi kan udmønte sig forskelligt, idet jeg af og til...

• beder en af parterne, udover fortsat at gå i parterapi, at komme i individuel terapi.

Dette kan være en hjælp, når et emne, eksempelvis en abort, barnløshed, gentagne sidespring/jalousi eller et misbrug optræder og fylder mest for den ene part.

• stiller hver af parterne særlige hjemmeopgaver eller tiltag, som de skal tage fat på

• finder at en af parterne skal finde gnisten der mangler.


Udfaldet af parterapi er påvirket af flere forskellige faktorer, eksempelvis: rettidig omhu, jeres vilje og indsat under terapien og terapi sessionerne imellem, kombineret med det indbyrdes samarbejde og jeres mulighed for genoplivning af gnisten.


Udfaldet af parterapi kan således være - og I de fleste tilfælde være - at finde et fælles mål med terapien

• at parterne opnår et forbedret parforhold

• I andre tilfælde kan parterapi være et dialogskabende værktøj for en skånsom skilsmisse, også for evt. børn som er involveret.


Udfaldet af en parterapi kan så være at i finder ud af, at i skal stoppe jeres kamp nu og i stedet må lave en hjertelig og fornuftig aftale om, og som minimum, at være loyale og respektfulde samarbejdspartnere. Skilsmisse er dog også afklaring, muligheder, udvikling og nye begyndelser.


SiteLock

Copyright © All Rights Reserved